Firmamızdan HaberMakaleler

GÜBRELER İKİYE AYRILIR; SOLUCAN GÜBRESİ VE DİĞERLERİ

Posted at Temmuz 28, 2017 | By : | Categories : Firmamızdan Haber,Makaleler | 2 Comments

SOLUCAN GÜBRESİ MEYVE SEBZE VE TARLA BİTKİLERİNİN ÜRETİMİNDE OLDUKÇA FAYDALIDIR,  %100 ORGANİKTİR VE SAĞLIKLIDIR.

Bütün bitkilerin üretiminde bitkilere gıda sağlayan ve gelişiminde etkili olan gübrelerdir. Bitkilerin büyüyüp serpilmesinde verimin artmasında üretimde randıman alınmasında gübre ihtiyacı göz ardı edilemez bir faktördür.

Sebze ve meyve tarla bitkilerinin üretiminde birçok gübre kullanılabilir. Bunlardan bazıları;

Büyükbaş hayvan gübresi, koyun gübresi keçi gübresi, kuş gübresi  yarasa gübresi , kimyasal gübreler ve solucan gübresidir.

Bitki üretiminde azot oranı yüksek olan KOYUN KEÇİ gübresi , KUŞ gübrelerinin kontrolsüzce kullanılması bitkilerde yanmalara neden olmaktadır.

Bu tür bir gübreleme yapılacaksa toprak analizinin mutlaka yapılması azot oranı yüksek gübrelerin sadece bitkinin ihtiyacı kadar verilmesi elzemdir.

Azot oranı yüksek gübrelerin bitkilere ölçüsüz ve çokça verilmesi bitkilerde geri dönülemeyecek zararların ve maddi kayıpların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİ bitkilerde nasıl kullanılmalıdır.

Sıklıkla yapılan hatalardan biri de gübre kullanımı aşamasında BÜYÜKBAŞ hayvan gübrelerinin fermantasyona tabi tutulmadan yani yakılmadan topraklara atılmasıdır. Fermantasyona tabi tutulmamış BÜYÜKBAŞ hayvan gübrelerinin toprak ve bitkiler için ne gibi zararları vardır?

BÜYÜKBAŞ hayvan gübresinin içeriğinde bulunan yüksek miktarda ot tohumu, zararlı bakteriler, hastalık yapıcı bakteriler ve metan gazı bulunmaktadır. Fermantasyona tabi tutulmadan direk toprağa atıldığı zaman toprakta otlanma artmakta, gübrenin içeriğinde bulunan zararlı patojenler ve zararlı bakteriler bitkiler ve toprakta hastalık meydana getirmektedir.

 

BÜYÜKBAŞ hayvan gübresinin en sağlıklı kullanımı gübreyi fermantasyon işleminden geçirip içeriğindeki metan gazının yok edilmesi zararlı bakterilerin öldürülmesi ve ot tohumlarının da yanma işlemi sırasında yok olması gerekir.

Fermantasyona tabi olmuş BÜYÜKBAŞ hayvan gübresinin bitkilerde birçok faydası vardır.

Yoğun kimyasal gübre kullanımı ile su tutma kapasitesi azalan tarım topraklarının su tutma kapasitesini artırır.

Toprağa organik madde takviyesinde bulunur.

Besleyicilik değeri düşüktür. Bundan dolayı gübre olarak sadece BÜYÜKBAŞ hayvan gübresi kullanılacak ise 1 dönüme (1.000 m2) en az 10 ton fermantasyona tabi olmuş büyükbaş hayvan gübresi atılması gerekir.

YARASA GÜBRESİ içerik olarak solucan gübresi ne en yakın olan gübrelerden biridir. Oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekir. Stoklar oldukça az olduğu için fiyatları da pahalıdır. Bitkilerde kullanımı SOLUCAN GÜBRESİ ile benzer verim artışına sahiptir.

KİMYASAL GÜBRELER ham element olarak yurt dışından gemilerle getirilir limanlarda deniz kumuna ve mermer tozuna sarılarak granül haline getirilir.

Kimyasal gübreler zincir halinde kullanılabilmektedirler. Azot, fosfor, potasyum, amonyum nitrat, sülfat vs.

Gerekli toprak analizlerinin yaptırılması ile torağın ihtiyaç duyduğu ham elementlerin ayrı ayrı toprağa atılması işlemidir.

Kimyasal gübreler topraktaki canlılığı ve organik madde miktarını azaltırlar. Kimyasal gübre kullanımı sonucunda tarım topraklarımız her yıl verimden düşmektedir. Topraklarımız vasıfsız organik madde miktarı düşük kalitesiz , tarım yapılması uygun olmayan bir hale gelmektedir.

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ kırmızı kalifornya solucanlarının organik hayvansal ve bitkisel atıkları yemesi sonucu meydana gelen solucanların dışkısıdır.

Organik solucan gübresinin analiz değerleri diğer gübrelere göre yüksektir. Bitki besin elementleri enzim, hümik asit ve yararlı bakteriler yönünde oldukça zengindir. ORGANİK  SOLUCAN GÜBRESİNDE bitkinin ihtiyaç duyduğu azot ,fosfor, potasyum, kalsiyum hümik maddeler ve organik maddeler fazlasıyla mevcuttur. %100 organik ve sağlıklıdır.

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ kullanılan bütün bitkilerde %30 ile %80 oranında verim artışı sağlar.

Hacminin 10 katı su tutma kapasitesine sahip olduğu için tarımsal sulamayı %30 oranında düşürür.

Bitkilerde 2 hafta erkencilik sağlar . Toprak yorgunluğundan kaynaklı ürün değişimine ve nadas ihtiyaç duyulmaz.

Ürünlerde doğal lezzeti ve tadı artırır.

Ürünlerde gramajı ve randımanı artırır.

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ kullanılan tarım arazilerinde diğer gübrelere oranla otlanma daha az görülür.

Sürdürülebilir bir tarım için ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ kullanımı diğer gübreler ile kıyaslandığında oldukça hesaplı ve verimlidir.

About gulumser

Comment

  • Fuat Sasmaz

    Ağustos 27, 2017 at 1:54 pm

    Merhaba iyi günler bende bu işi yapmayı düşünüyorum ilk başlangıçta ne kadar paraya ihtiyaç var. Birde gübre elde ettigimizde pazarlama imkanı nasıl oluyor.

  • Yusuf

    Ağustos 27, 2017 at 2:05 pm

    Gayet mantıklı. Tarım ülkesinde yaşıyoruz böyle şeylerin kıymetini bilmek gerek.

Leave a Comment